Direct contact? Bel: +31(0)6 - 36 42 66 99

Home > Stakeholdermanagement

Stakeholdermanagement

De vraag naar stakeholdermanagement, engagement en communicatie met stakeholders groeit. Het succes van stakeholdermanagement zit vaak in de wijze waarop het gedaan wordt. De eerste stappen van identificatie, krachtenveldanalyse en profiling vormen de basis om naar 'the next level’ te komen waarbij vertrouwen, authenticiteit en betrokkenheid centraal staat. Hier maar Facet het verschil

Actief stakeholdermanagement betekent dat ik me de toekomst verbeeld en vooruit kijk vanuit het perspectief van elke afzonderlijke stakeholder(groep); zo kom je tot ideeën/haakjes voor contact, kun je beïnvloeden en dat geeft input voor communicatie. Dat zorgt dat je voorbereid bent en vanuit deze positie kun je buffers bouwen, stootkussens plaatsen, beïnvloeden en verrassen (1 stap vooruit). Communicatie en engagement liggen in elkaars verlengde maar het is zeker niet vanzelfsprekend dat engagement bereikt wordt omdat het de emotionele intelligentie aanspreekt.   

‘People will forget what you said, people will forget what you did,

but people will never forget how you made them feel’

  • We kruipen in de huid en kijken door de oogharen en verdiep me in de persoon en organisatie die ze vertegenwoordigen
  • We hebben authentieke en oprechte aandacht (onvoorwaardelijk en zonder agenda). Zo mogen we dichterbij komen en kunnen we verbinding maken. Zo leren we de personen beter kennen en krijgen we inzicht in de echte vraag/zorg
  • We zorgen dat elk contactmoment waardevol is. Timing is daarbij essentieel. Iets kleins kan op het juiste moment heel groot worden; zowel in positieve als negatieve zin.
  • Ik zoek gezamenlijke belangen en waarden op en probeer vanuit deze common base een relatie op te bouwen
  • Als er commitment is geef ik de stakeholder iets wat het hun gemakkelijk maakt om hun verhaal of enthousiasme te delen zodat het voor mij/de organisatie gaat werken (ambassadeurschap-storytelling)